Προϊόντα

Αναζήτηση
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Κατάσταση:
Δεν έχετε εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον.
Newsletter
Πληκτρολογίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου σας (email) και το ον/μο σας και πατήστε εγγραφή.DRS900/902/903/905 - Κωδικός: DRS900/902/903/905

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ CH4 (DRS900), ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (DRS902), ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO (DRS903), ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ LPG (DRS905), ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SD3 ΓΑΛΛΙΑΣ.DLFB-C - Κωδικός: DLFB-C

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΔΕΣΜΗΣ (ΒΕΑΜ), ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 3 ΕΩΣ 100m, ΚΑΤΑ ΕΝ 54-12, ΤΥΠΟΣ DLFB-C, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SD3 ΓΑΛΛΙΑΣ.AH-0311 - Κωδικός: ΑΗ-0311

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, 24 VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ UL268, ΚΑΤΑ ΕΝ54, LPCB approved, CE marked.


AH-0315 - Κωδικός: AH-0315

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 58°C, 24VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΕΝ54, LPCB approved, CE marked.

AHS-871 - Κωδικός: AHS-871

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, 24VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΕΝ54, UL listed, LPCB approved, CE marked.AH-8321 - Κωδικός: AH-8321

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, 24VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ54, UL268, CE marked.


AH-9315 - Κωδικός: ΑΗ-9315

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 55°C, 24VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ54, UL, CE marked.

ΑΗ-0310 - Κωδικός: ΑΗ-0310

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 58°C, 24VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ54, CE marked.

AH-0316 - Κωδικός: AH-0316

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΟΔΟΥ & ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 58°C, 24VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΕΝ54, LPCB APPROVED, CE marked.


AH-9920 - Κωδικός: ΑΗ-9920

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 70°C, 24VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ54, CE marked.

AH-9616 - Κωδικός: ΑΗ-9616

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΟΔΟΥ & ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 70°C, 24VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ54, CE marked.

AHR-871 - Κωδικός: AHR-871

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ, 24 VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ54, CE marked.
ΑΗ-0014 - Κωδικός: ΑΗ-0014

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ, 24 VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, CE marked.

AHG-982-24A - Κωδικός: AHG-982-24A

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ LPG ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 24VDC, ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ, UL listed, CE marked.AHG-982-12B - Κωδικός: AHG-982-12B

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ LPG ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 220VΑC, ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΡΕΛΕ (N.O/N.C.) ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑ 85dB/1m, UL listed, CE marked.
AHSS-871 - Κωδικός: AHSS-871

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 9V ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑ 85dB/3m, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ UL217, ΚΑΤΑ ΕΝ54, CE marked.